Sobre Mémora

Relacions amb institucions

Dins de la seva experiència i vocació de servei, l’activitat de Mémora està vinculada des del seu origen amb les Administracions Públiques. Participa amb l’Administració Local es societats mixtes per la gestió de serveis funeraris i cementiris a les ciutats de Barcelona (a través de Serveis Funeraris de Barcelona), Lleó (a través de Serfunle) i Guadalajara (a través de Servicios Funerarios Nuestra Señora de la Antigua del Ayuntamiento de Guadalajara). 

Mémora treballa també per l’Administració de Justícia com responsable de la recollida judicial en diferents províncies, com Barcelona, Girona, Gran Canaria, Guadalajara, Lanzarote, Lleó, Ourense, Tarragona i València.