Sobre Mémora

Bones pràctiques i Qualitat

Codi de Bones Pràctiques

En els darrers anys, Mémora ha anat implantant un procés intern per assegurar que les seves actuacions amb les famílies i els professionals es basin en valors clau de la companyia: respecte, confiança i innovació i, en conseqüència, amb pràctiques transparents i alineades amb les demandes cada vegada més rellevants de la societat.

Una de les iniciatives va ser la instauració d’un codi de conducta per al conjunt del nostre equip humà. Ara, fem un pas més per impulsar l’ètica i les bones pràctiques a la nostra organització i em liderat la signatura d’un “Codi de Bones Pràctiques de les Empreses de Serveis Funeraris” en l’àmbit de Catalunya, junt amb l’Associació d’Empreses de Serveis Funeraris de Catalunya i de la mà del Síndic de Greuges. 

Posem el contingut a disposició de les famílies i podeu consultar el “Codi de Bones Pràctiques de les Empreses de Serveis Funeraris”, aquí

Certificacions

Principis de qualitat

  1. Garantir que les famílies que confien amb nosaltres siguin la principal prioritat de tot el personal de Mémora, oferint-los tota la atenció, assessorament i ajuda que necessitin.
  2. Posar tots els mitjans per donar a les famílies un servei integral de tot el procés de dol, abastant des de l’abans (acompanyant i facilitant la possibilitat de planificar, personalitzar el funeral i el comiat), el durant (servei funerari), i el després (ajuda a les famílies).
  3. Cuidar els empleats del Grup. “Persones que cuiden a persones” és la filosofia del Grup Mémora. Assegurar que tot el personal comparteix i sent aquest filosofia.
  4. Garantir el suport i la col·laboració amb les entitats que treballen amb persones en els seus moments finals de vida. Col·laborant amb hospitals, centres sanitaris i residències per a que els seus professionals tinguin la formació, material i assessorament necessari per gestionar el procés final de vida.
  5. Col·laborar, des de la nostra posició d’empresa funerària, a millorar les condicions de vida de la gent gran en l’etapa final de la seva vida, aportant mitjans i know-how per a que visquin els seus últims anys amb companyia i amb tranquil·litat.
  6. Assegurar que recollim l’opinió de les famílies sobre el servei funerari prestat, que traslladem la seva veu als nostres empleats, i que implantem totes les mesures necessàries per millorar la nostra operativa i atenció a les famílies.
  7. Compromís amb la integració i el respecte dels aspectes socials, ambientals ètics, de bon govern i codi de conducta, en totes les operacions i estratègies amb l’objectiu de maximitzar l’impacte positiu dels grups d’interès, establint metes i objectius per millorar contínuament. Prioritzar la protecció del medi ambient, l’ús sostenible dels recursos, la prevenció de la contaminació i la reducció dels impactes ambientals, en totes les actuacions del grup Mémora
  8. Estendre, i fer partícips a tots els col·laboradors, proveïdors, subcontractes i totes les parts interessades, els principis i prioritats del Grup Mémora.
  9. Garantir la sostenibilitat de l’empresa en línia amb els criteris i polítiques del nostra accionista. Compromís en l’establiment d’un Model de Govern Corporatiu que compleixi amb el requisits legals i criteris més exigents a Europa.

 

Consultar els principis de qualitat en pdf.