Sobre Mémora

Bones pràctiques i Qualitat

Codi de Bones Pràctiques

En els darrers anys, Mémora ha anat implantant un procés intern per assegurar que les seves actuacions amb les famílies i els professionals es basin en valors clau de la companyia: respecte, confiança i innovació i, en conseqüència, amb pràctiques transparents i alineades amb les demandes cada vegada més rellevants de la societat.

Una de les iniciatives va ser la instauració d’un codi de conducta per al conjunt del nostre equip humà. Ara, fem un pas més per impulsar l’ètica i les bones pràctiques a la nostra organització i em liderat la signatura d’un “Codi de Bones Pràctiques de les Empreses de Serveis Funeraris” en l’àmbit de Catalunya, junt amb l’Associació d’Empreses de Serveis Funeraris de Catalunya i de la mà del Síndic de Greuges. 

Posem el contingut a disposició de les famílies i podeu consultar el “Codi de Bones Pràctiques de les Empreses de Serveis Funeraris”, aquí

Certificacions

1.    Compliment de la legislació vigent, declaració dels drets humans, convencions internacionals i altres requisits que el Grup Mémora subscrigui associades tant al servei com als nostres aspectes ambientals.
2.    Millora contínua i innovació dels nostres processos, productes, serveis i sistema de gestió, perquè aquests puguin satisfer les necessitats i expectatives dels nostres clients.
3.    Millora contínua de l’eficàcia del Sistema de Gestió, basat en els principis d’ètica en els negocis, confiança, professionalitat, aspectes ambientals i l’experiència de tots i cadascun dels integrants de l’organització per tal de contribuir a l’assoliment dels objectius marcats.
4.    Compromís ferm i actiu de tota l’organització, des de la més alta direcció en la difusió fins a tots els nivells i les parts interessades, dels valors i principis de la cultura de servei i respecte al client i al medi ambient.
5.    Participació activa i respecte dels principis de responsabilitat social corporativa. Priorització de la sostenibilitat en els sistemes i procediments d’actuació del Grup Mémora establint metes i objectius per a la millora i minimització de l’ús continu i sostingut dels recursos disponibles.
6.    Enfocament a drets socials, així com a la prevenció de riscos, contaminació i incidències en totes les activitats, productes i serveis.
7.    Participació activa, compromesa i creativa de tot el personal. Garantia de satisfacció a través de la formació contínua i específica, projecció professional, qualitat de vida i orgull de pertinença al grup.
8.    Participació i integració de col•laboradors, proveïdors, subcontractes i totes les parts interessades en el sistema integrat de qualitat i medi ambient i en l’estratègia de l’organització.
9.    Rendibilitat de l’empresa i contribució als resultats del grup com a manera d’assegurar la satisfacció de socis i accionistes que ens permetin consolidar la nostra organització en el futur i desplegar els plans i les estratègies de manera contínua. Harmonització dels esforços per obtenir els millors resultats pel que fa a l’operativitat, la productivitat i la rendibilitat.