Sobre Mémora

La nostra missió i valors

MISSIÓ
 

Mémora té la missió d'acompanyar a les famílies en el procés final de vida. Ens encarreguem de gestionar el servei funerari de manera integral, des del moment de la mort fins que es duu a terme l’últim tràmit contractat, atenent les famílies amb professionalitat i honestedat. Un servei funerari que inclou els trasllats nacionals i internacionals, les inhumacions, les incineracions i la gestió de tanatoris i cementiris, com també els aspectes més humans com l’acompanyament en el dol o l’assessorament en totes les fases del procés. 

La qualitat i la millora contínua en totes les actuacions, l’ètica professional en les relacions amb els clients i la satisfacció de les seves necessitats i expectatives, són pilars fonamentals de l’activitat de la companyia, com també ho són el compliment rigorós de la legislació vigent i la imatge de grup empresarial líder, consolidat i solvent. 

Des de Mémora volem mantenir i incrementar la posició de lideratge en el sector –tant per quota de mercat com per la qualitat i innovació de serveis– i aconseguir la internacionalització de la companyia, oferint un servei integral a Espanya i en qualsevol lloc del món amb un funcionament eficaç i eficient com a grup de referència en la prestació de serveis funeraris.

Codi de Conducta

El present Codi de Conducta és d'aplicació a totes les persones que prestin els seus serveis per a les empreses i negocis de Mémora com a consellers, directius, empleat, becaris i aquelles altres persones que sota qualsevol tipus de relació actuïn per compte o en representació de Mémora en el desenvolupament de les seves funcions. 

Llegir el Codi de Conducta de Mémora, aquí

VALORS

Respecte

La defunció d’un ésser estimat sempre és un cop molt dur per a familiars i amics i, com que en som conscients, comptem amb els millors professionals per proporcionar a la família un comiat serè i acompanyar-la en aquests moments difícils, respectant també la voluntat del difunt, les seves creences, les seves peculiaritats i els seus desitjos. Tothom es mereix un adéu digne.

Confiança

La nostra dedicació i la de les persones que formen part de la companyia és absoluta: servei 24 hores al dia, 365 dies l’any. La plantilla treballa amb responsabilitat i amb un clar compromís envers els seus clients, amb els quals manté una relació basada en la confiança.

Guanyar-se la confiança de la família vol dir ser-ne el suport, acollir-la, acompanyar-la i reconfortar-la i, en aquest sentit, és essencial escoltar i atendre de manera personalitzada.

Innovació 

Innovar és una actitud de millora contínua en la prestació del servei, que es duu a terme amb professionalitat, capacitat de superació i anticipació, i adequació a les diversitats socioculturals. La innovació requereix una clara aposta per la formació dels empleats perquè puguin desenvolupar les seves capacitats i fomentar una societat més oberta i dialogant davant de la mort.
El diàleg constant amb els diversos grups d’interès és imprescindible per anticipar-se a les necessitats i cobrir-les convenientment.