Actualitat

Gairebé la meitat de majors de 65 anys utilitza les xarxes socials per combatre la soledat

12/06/2019

Un 44% de persones majors de 65 anys  d’edat utilitza les xarxes socials, especialment Facebook i Whatsapp, com la principal via per combatre la sensació de soledat o d’aïllament. L’ús d’Internet comença a ser una de les eines essencials que la gent gran té al seu abast per connectar-se amb el seu entorn.  

Així s’extreu dels resultats de l’estudi ‘La soledat de les persones grans’ elaborat per l’Associació Serveis Integrals per a l’Envelliment Actiu (SIENA) i promogut per Mémora, a través de la seva Fundació, amb el suport de FiraGran en el qual han participat 864 persones majors de 65 anys de Catalunya durant els mesos d’abril a juny de 2019. L’informe s’ha presentat avui, coincidint amb l’obertura de FiraGran 2019, el 21è Saló de les Persones Grans de Catalunya que obre les portes fins el dissabte 15 de juny a les Drassanes de Barcelona.

Tot i que l’edat és un dels principals motius que genera escletxa digital, les xifres mostren que les persones grans cada vegada incorporen més les xarxes socials en la seva vida diària i que, per tant, el salt digital s’està reduint progressivament.

La segona via per combatre la soledat són les trucades a familiars, amistats i veïns, amb un 23% de casos. El 15% de la gent gran realitza cursos presencials fora de casa, va al gimnàs, se’n va a la plaça del poble o es dirigeix al mercat, centre cívic o a la biblioteca per interaccionar amb la resta de persones i evitar la soledat. Un 18% de les persones grans no utilitza cap d’aquestes opcions perquè assegura no sentir-se sol.

Els homes que viuen sols senten més la soledat

El 67% de persones majors de 65 anys d’edat s’han sentit sol, en major o menor mesura, mentre que el 33% de casos no se n’han sentit mai. En el cas de les dones, la sensació de soledat és més acusada entre les separades, un 78% assegura que s’ha sentit sola, un percentatge similar en vídues (77%). En el cas dels homes vidus, el 89% assegura que s’ha sentit sol.

L’enquesta demostra que les dones són les que participen més activament en les activitats del seu entorn i que tenen una xarxa social més variada. Les persones grans que gaudeixen d’un envelliment actiu, amb unes bones relacions familiars i d’amistat i una bona percepció de salut, tenen menys percepció de soledat, tot i viure soles.

Els motius per no marxar de vacances

El 69% de les persones enquestades assegura que enguany farà vacances d’estiu, mentre que el 31% es quedarà a casa.

D’entre les persones que no marxen de vacances, el 33% esgrimeix un tema econòmic, mentre que el 23% assegura que es quedarà a casa perquè no vol molestar a ningú, perquè els fills marxen o bé perquè no tenen amistats ni familiars que els acompanyin.