Gestió de la memòria

Recuperació de la Memòria Digital

Des de l’aparició d’Internet i de les xarxes socials, blogs i altres espais virtuals, al llarg de la nostra vida deixem una empremta digital que ens sobreviu: fotografies, missatges, comentaris, vídeos, etc. 

A través del servei Recuperació de la Memòria Digital, es recull en un informe totes les dades que la persona ha deixat a la xarxa o que hi fan referència. Així mateix, es tramiten les baixes dels comptes de l’usuari i es comunica la defunció als contactes d’Internet, sempre que la reglamentació de cada operador ho permeti.

Recuperació de la Memòria Digital

TEST